Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ
mtop_1mtop_2mtop_3mtop_4mtop_5mtop_6
AutoOpony.eu - gwarancja szybkiej dostawy
ttop_1ttop_2ttop_3ttop_4
Konfigurator Alcar FUP

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

4auto.com.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem 4auto.com.pl. („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę, tj. Roberta Miłosza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa "ROBIMEX" Robert Wojciech Miłosz w Stężycy (08-540) przy ulicy Sieciechowskiej 13, NIP: 9521950335, REGON: 015832163, który jest administratorem danych osobowych (dalej również jako Administrator).  

1.2. Kontakt z Administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email ado@4auto.com.pl

 

2.    ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1. Zakres przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych, za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta, może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu dostawy/do faktury, numeru NIP, adresu IP komputera.

2.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

2.3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia złożenia ostatniego Zamówienia, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.  

2.4. Sprzedawca nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich. 

 

3.    CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

3.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizacji Zamówień, wykonywania Umów sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie; (c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy. 

3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku: 

3.2.1.o którym mowa w 3.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,

3.2.2.o którym mowa w 3.1. lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

3.2.3.o którym mowa w 3.1. lit. (c) - dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta.

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Zamówień przez Sprzedawcę i świadczenia przez niego usług na rzecz Klienta.  

 

4.    ODBIORCY DANYCH

4.1. Sprzedawca może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Klienta, mogą być: dostawca hostingu dla Sklepu internetowego 4auto.com.pl, firma obsługująca technicznie Sklep 4auto.com.pl, firma obsługująca płatności, firma obsługująca płatności ratalne, biuro rachunkowe, przewoźnik. 

4.2. Dane osobowe mogą być także udostępnione Grupie Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w celu umożliwienia klientowi wypełnienia ankiet (oceny procesu zamawiania, przebiegu realizacji zamówienia oraz jakości produktu), a także firmie Opineo Sp. z o.o., z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław – w celu weryfikacji wystawionej oceny Sklepu. Udostępnienie odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4.3. Jeżeli Użytkownik wybierze formę płatności – kredyt ratalny, Administrator udostępni dane firmie Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Strzegomska 42c – w celu obsługi wniosku o udzielnie kredytu.

4.4. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4.5. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klienta, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Klienta, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawca. 

4.6. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 

5.    PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1. Każdy Klient ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Sprzedawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Sprzedawcę dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Sprzedawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Sprzedawcę do organu nadzorczego.

 

6.    INNE DANE

6.1. Sklep może przechowywać zapytania https, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta  – identyfikacja realizowana przez protokół https, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Sklepu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Sklepu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

 

7.    BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

7.1.  Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Sprzedawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

7.2.  Sprzedawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klienta.

7.3.  Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

8.    COOKIES

8.1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Gościa oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania

8.4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.5. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub funkcji Sklepu.

8.6. Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości strony do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8.7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com.

8.8. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

 

 

btl